Νέα

Οκτώβριος 2016: Η Tero συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου CIVITAS στην Gdynia της Πολωνίας. Το συνέδριο συγκεντρώνει εκατοντάδες μέλη και συνεργάτες του CIVITAS από όλη την Ευρώπη, που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις πόλεις τους.
Σεπτέμβριος 2016: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο δικτύωσης ICT Proposers Day, στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρώπη.
Αύγουστος 2016: Η Tero υποστηρίζει την οργάνωση τεσσάρων διαγωνισμών πληθοπορισμού (crowdsourcing) σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης στα πλαίσια του έργου CIPTEC. Ο στόχος αυτών των διαγωνισμών είναι να συλλέξουν και να αναδείξουν καινοτόμες ιδέες με εφαρμογή στις δημόσιες συγκοινωνίες. Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς υπάρχουν εδώ.
Φεβουράριος 2016: Η Tero αναπτύσσει μια πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing) η οποία υποστηρίζει την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί στο έργο CIPTEC για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών σε σχέση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
20 Οκτωβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο δικτύωσης ICT Proposers Day στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρώπη.
28 Σεπτεμβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην έκθεση Digital Heritage 2015 στην Γρανάδα της Ισπανίας, όπου παρουσιάζει την υπηρεσία ψηφιακής αρχειοθέτησης και αναζήτησης Webternity σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακά αρχεία.
8 Σεπτεμβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης αγροτικών υπολλειμάτων στην κοινωνική και οικονομική δομή των Περιφερειών της Ευρώπης.
23 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την υλοποίηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
21 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με νέες μορφές διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη από τοπικές κοινωνίες.
21 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης αγροτικών υπολλειμάτων στην κοινωνική και οικονομική δομή των Περιφερειών της Ευρώπης.
14 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας από τοπικές κοινωνίες και τοπικούς φορείς.
2 Φεβρουαρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στο Horizon 2020 Transport Research Information Day στις Βρυξέλλες.
27 Ιανουαρίου 2015: Η Tero γίνεται μέλος του European Citizen Science Association.
9-10 Οκτωβρίου 2014: Η Tero συμμετέχει στο ICT Proposers Day στη Φλωρεντία, που έχει σκοπό την προώθηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, με έμφαση στο Πρόγραμμα Εργασίας του Horizon 2020 για το 2015.
8 Οκτωβρίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με νέες τεχνολογίες διαδικτυακής διαφήμισης.
28 Αυγούστου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την αύξηση της χρήσης των μέσων δημόσιας μεταφοράς στις Ευρωπαϊκές πόλεις.
15 Απριλίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την βοήθεια που μπορούν να δώσουν τα ρομπότ σε ηλικιωμένους.
8 Απριλίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με μια κριτική αξιολόγηση ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας.
27 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με τις επιλογές των επιβατών στη χρήση μέσων μεταφοράς.
18 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές και με την ελάττωση της αστικής κυκλοφοριακής συμφόρησης.
12 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την πιστοποίηση προϊόντων ελαιόλαδου και με την παροχή δημόσιων αγαθών από τη γεωργία.
9 Ιανουαρίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Programme Med σχετικά με τη θαλάσσια διαχείριση και τη συμμετοχή των πολιτών στην επιστομηνική έρευνα.
8 Νοεμβρίου 2013: Η Tero συμμετέχει σε workshop με θέμα τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων σαν πλατφόρμα συνεργασίας διεπιστημονικών διεθνών έργων που οργανώνεται από το Coventry University Enterprises Ltd στα πλαίσια του έργου Web2LLP.
3-4 Οκτωβρίου 2013: Η Tero συν-διοργανώνει τη γενική συνέλευση του έργου METPEX στη Θεσσαλονίκη. Το έργο METPEX χρηματοδοτείται από τη θεματική προτεραιότητα Μεταφορές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) και στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρηση της εμπειρίας των επιβατών και της ποιότητας των ταξιδιών τους στην Ευρώπη, με έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
20 Σεπτεμβρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στη διεθνή συνάντηση της υπηρεσίας Archive-It του Internet Archive που συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Innsbruck στην Αυστρία για το 2013. Η Tero παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου BlogForever και συζητά πιθανές συνεργασίες.
7-15 Σεπτεμβρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Περίπτερο 14, stand 4, σε συνεργασία με τη θερμοκοιτίδα ανάπτυξης επιχειρήσεων i4G.
3-6 Σεπτεμβρίου 2013: Η Tero συμμετέχει σε συνάντηση του έργου ERCIP στο Βουκουρέστι και στην Τουλτσέα στη Ρουμανία. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν προσεγγίσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν περιοχές στις οποίες συναντώνται υδάτινες διαδρομές και ποταμοί, όπου η διαχείριση των υδάτων αποτελεί σημαντικό παράμετρο στην ανάπτυξη τους.
2-6 Σεπτεμβρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Διατήρησης Ψηφιακών Αντικειμένων (Preservation of Digital Objects - iPRES2013) στη Λισαβόνα, όπου παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου BlogForever.
15 Μαΐου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης ερευνητικού έργου στα πλαίσια του ICT Policy Support Programme με στόχο την μετατροπή αρχειοθετημένων δεδομένων σε πληροφορίες και στη συνέχεια σε γνώση.
8 Μαΐου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των επιβατών προς ενεργεικά αποδοτικότερους τρόπους μεταφοράς.
16 Απριλίου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης ερευνητικού έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της συνεργασίας των καταναλωτών.
11-13 Απριλίου 2013: Η Tero συν-διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο EWaS-MED που έχει αντικείμενο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών συστημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον.
11 Απριλίου 2013: Η Tero συν-διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ελάττωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού σε Δίκτυα Ύδρευσης. Το εργαλείο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Waterloss, το οποίο προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος.
18-20 Μαρτίου 2013: Η Tero συμμετέχει σε συνάντηση του έργου ERCIP στην Κολωνία. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν προσεγγίσεις χωροταξικού σχεδιασμού και συνδυασμοί «πράσινων» και «μπλε» προσεγγίσεων σε παραποτάμιες περιοχές, επιδεικνύοντας πως η ορθολογική διαχείριση των υδάτων μπορεί να συνδυαστεί με αποτελεσματική περιφερειακή ανάπτυξη.
28 Φεβρουαρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις αειφόρου ανάπτυξης, και με την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον.
31 Ιανουαρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης ερευνητικού έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με την οικονομική και πολιτική ενσωμάτωση των νέων στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου.
15 Ιανουαρίου 2013: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με καινοτόμες υπηρεσίες προς ΜΜΕ, καθώς και με τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πολιτών για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας.
14 Νοεμβρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με τις αστικές μεταφορές, καθώς και με τη συνεργασία στην έρευνα για τον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.
16 Οκτωβρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις αειφόρου ανάπτυξης, και με την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον.
18 Ιουλίου 2012: H Tero συμμετέχει σε Information Day της θεματικής προτεραιότητας Μεταφορές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) στις Βρυξέλλες.
8 Μαΐου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων στο πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη με αντικείμενο τις βιώσιμες αστικές μεταφορές.
6 Απριλίου 2012: Η Tero διοργανώνει ημερίδα του Τοπικού Δικτύου Εφαρμογής του έργου EU.WATER, με σκοπό την εκπαίδευση των γεωπόνων, αγροτών και των τοπικών φορέων για τα αποτελέσματα του έργου.
29 Φεβρουαρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων διακρατικής συνεργασίας του προγράμματος ENPI CBCMED σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, και το βιοκλιματικό σχεδιασμό.
15 Φεβρουαρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με στόχο την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και πολιτών για την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης και επαναφοράς του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές τους.
8 Φεβρουαρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με στόχο την ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου για την ενεργή διαβίωση και βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων.
17 Ιανουαρίου 2012: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με στόχο την ανάπτυξη ενός ευφυούς κοινωνικού συστήματος διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης.
1 Δεκεμβρίου 2011: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της ποιότητας των διαφόρων μέσων μεταφοράς από την πλευρά του επιβάτη.
25 Νοεμβρίου 2011: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων διακρατικής συνεργασίας του προγράμματος South East Europe σχετικά με τη διαχείριση βιοποικιλότητας, και τις πράσινες μεταφορές.
15 Νοεμβρίου 2011: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) σχετικά με τον σχεδιασμό μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.
11 Νοεμβρίου 2011: Η Tero, στο πλαίσιο του έργου WATERLOSS, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο "Ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ύδρευσης" με αντικείμενο τη διερεύνηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ύδρευσης με το μη ανταποδοτικό νερό και την πρόταση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αντιμετώπισης του.
20 Οκτωβρίου 2011: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), με σκοπό την διατήρηση και επαναφορά της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.
29 Σεπτεμβρίου 2011: Η Tero διοργανώνει ημερίδα του Τοπικού Δικτύου Εφαρμογής του έργου EU.WATER, με σκοπό την ενημέρωση των γεωπόνων, αγροτών και των τοπικών φορέων για τα πρώτα αποτελέσματα του έργου.
22 Ιουλίου 2011: Η Tero υποστηρίζει και συμμετέχει στην διαχειριστική επιτροπή του Naturalliance, μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει πολίτες και τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη να διατηρήσουν και να επαναφέρουν τη βιοποικιλότητα στις περιοχές τους.
17 Ιουνίου 2011: Η Tero συμμετέχει σε Information Day της θεματικής προτεραιότητας Περιβάλλον του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) στις Βρυξέλλες.
9-10 Ιουνίου 2011: H Tero, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το “MEID Workshop on SWOT Analysis” στα πλαίσια του έργου MEID - Mediterranean Eco Industrial Development.
25 Μαΐου 2011: Η Tero συμμετέχει στο τελικό συνέδριο του έργου TESS, που συν-διοργανώνεται από το Intergroup "Κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, και βιώσιμη ανάπτυξη" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
16-17 Μαΐου 2011: Η Tero συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο με τίτλο Shaping Climate Friendly Transport in Europe, Key Findings & Future Directions που οργανώνεται από το έργο REACT στο Βελιγράδι, με σκοπό την αναγνώριση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε θέματα φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών στην Ευρώπη έως το 2030.
4-5 Μαΐου 2011: Η Tero συμμετέχει σε workshop με τίτλο "The Future of the Past, Shaping new visions for EU-research in digital preservation", σε σχέση με τη συμμετοχή της στο έργο Blogforever. Το workshop οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αναγνώριση ερευνητικών προτεραιοτήτων στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία (2014-2020).
1 Απριλίου 2011: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων του προγράμματος Interreg IVC σχετικά με την διαχείριση υδάτων, την ενεργειακή επάρκεια κτιρίων, τις πράσινες μεταφορές, και την πρόσβαση όλων στην κοινωνία της πληροφορίας.
16-20 Φεβρουαρίου 2011: Η Tero συμμετέχει στο 7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών στη Θεσσαλονίκη διοργανώνοντας ένα stand με σκοπό τη διάχυση της γνώσης του έργου LLM.
13 Δεκεμβρίου 2010: Η Tero συμμετέχει σε workshop του έργου TESS στο Εδιμβούργο, σχετικά με το σχεδιασμό του Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων του έργου.
16 Νοεμβρίου 2010: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με τεχνολογίες εξοικονόμησης υδάτινων πόρων στη Λατινική Αμερική.
7 Οκτωβρίου 2010: Η Tero συμμετέχει σε workshop του έργου TESS, σχετικά με τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο.
24 Ιουνίου 2010: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, σχετικά με την εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.
3 Μαΐου 2010: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου Europe Aid, σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών από τοπικές κοινωνίες και κοινότητες.
1 Φεβρουαρίου 2010: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου διακρατικής συνεργασίας της δεύτερης φάσης του Προγράμματος Med σε σχέση με την διαχείριση δικτύων ύδρευσης.
5 Ιανουαρίου 2010: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με την αξιολόγηση οικονομικών εργαλείων για τη διαχείριση των υδάτων.
21 Δεκεμβρίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων διακρατικής συνεργασίας του προγράμματος South East Europe σχετικά με τη διαχείριση βιοποικιλότητας, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, και την ευφυή ενέργεια.
1 Οκτωβρίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία δύο προτάσεων έργων στα πλαίσια του Thematic Programme for Environment and sustainable management of natural resources της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εφαρμογή σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, και της Λατινικής Αμερικής.
15-16 Σεπτεμβρίου 2009: Η Tero συμμετέχει σε workshop του έργου TESS σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
18-19 Ιουνίου 2009: Η Tero παρουσιάζει poster σχετικά με το έργο TESS σε διεθνές επιστημονικό συμπόσιο που διοργανώνεται στο Λονδίνο με θέμα biodiversity monitoring and conservation.
5 Μαΐου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Ambient Assisted Living Joint Programme, σχετικά με τη δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ηλικιωμένων μέσω IPTV.
13 Απριλίου 2009: Το σύστημα γεωγραφικά στοχευμένης διαφήμισης Ortelio το οποίο ανέπτυξε η Tero στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται από τις εφημερίδες Καθημερινή και Εξπρές.
13 Μαρτίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου διακρατικής συνεργασίας του Προγράμματος Med σε σχέση με την διαχείριση δικτύων ύδρευσης.
31 Ιανουαρίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων του προγράμματος Interreg IVC σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και την πρόσβαση όλων στην κοινωνία της πληροφορίας.
15 Ιανουαρίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών.
8 Ιανουαρίου 2009: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των υδάτων.
21 Νοεμβρίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου διακρατικής συνεργασίας του Προγράμματος South East Europe σε σχέση με την διαχείριση των υδάτων.
30 Οκτωβρίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου διακρατικής συνεργασίας του Προγράμματος Med σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
9 Σεπτεμβρίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του προγράμματος CIP - ICT PSP, σχετικά με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ενίσχυση της νοητικής ικανότητας ατόμων μεγάλης ηλικίας.
26 Ιουνίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία δύο προτάσεων έργων στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, σχετικά με την εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών.
13 Ιουνίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων διακρατικής συνεργασίας του Προγράμματος South East Europe σε σχέση με την διαχείριση των υδάτων και τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας.
12 Ιουνίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στο πρόγραμμα eContentplus, σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης μέσω ακουστικών χαρτών.
2 Μαΐου 2008: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων έργων διακρατικής συνεργασίας του Προγράμματος Med σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.
8 Απριλίου 2008: Η Tero συμμετέχει σε δύο προτάσεις έργων που υποβάλλονται στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) σχετικά με τα νέα social media και με την ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση.
7 Απριλίου 2008: Η Tero συμμετέχει στο τελικό συνέδριο του έργου GEM-CON-BIO στις Βρυξέλλες. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του έργου GEM-CON-BIO (Governance and Ecosystem Management for the Conservation of Biodiversity).
5-7 Φεβρουαρίου 2008: Η Tero συμμετέχει στην έκθεση ITnT - Trade Fair for Information Technology and Telecommunication, στη Βιέννη της Αυστρίας.
16 Ιανουαρίου 2008: Η Tero συμμετέχει σε προτάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC στους τομείς της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης των υδάτων.
28 Σεπτεμβρίου 2007: Η Tero συμμετέχει σε προτάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe.
24-25 Σεπτεμβρίου 2007: Η Tero επισκέπτεται την έκθεση OMMA - Online Media Marketing and Advertising Conference and Expo στη Νέα Υόρκη και συζητάει στρατηγικές συνεργασίες για τον Ortelio.
13-15 Σεπτεμβρίου 2007: Η Tero συμμετέχει σε Workshop με τίτλο "Using Wild Resources across Europe: Values and Governance" στη Βιέννη που οργανώνεται από το European Sustainable Use Specialist Group της IUCN/SSC, το Αυστριακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Οικολογίας και Φύσης της Βιέννης.
26 Ιουνίου 2007: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο με τίτλο DESIGN IT - the 3rd Annual Forum on Entrepreneurship που οργανώνεται από το Hasso Platner Ventures στο Βερολίνο. Η Tero συζητάσει στρατηγικές συνεργασίες για τον Ortelio.
30 Μαΐου 2007: H Tero συμμετέχει σε προτάσεις έργων στον τομέα της ασφάλειας στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7).
8 Μαΐου 2007: H Tero συμμετέχει σε προτάσεις έργων στους τομείς περιβάλλοντος και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7).
30 Μαρτίου 2007: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου του προγράμματος Lifelong Learning 2007-2013, σε σχέση με την ανάπτυξη δυναμικής πλατφόρμας εκπαίδευσης για τον αγροτικό τομέα.
23 Ιανουαρίου 2007: Η Tero υπογράφει το προσύμφωνο συνεργασίας για τη συμμετοχή της στον Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, η δημιουργία του οποίου χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Tero συμμετέχει με τη δημιουργία spin-off που θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο της online διαφήμισης.
14-15 Δεκεμβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει σε συνέδριο σχετικά με το Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008, το οποίο διοργανώνεται στη Βιέννη από τον οργανισμό KulturKontakt.
29-30 Νοεμβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει στο Alpha Summit Europe, ίσως την σημαντικότερη Ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνολογία και επιχειρηματικότητα, στο Μόναχο της Γερμανίας. Η Tero παρουσιάζει τεχνολογία τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο internet και συζητά σχέδια χρηματοδότησης της από επενδυτές.
13 Νοεμβρίου 2006: Η Tero ολοκληρώνει και παραδίδει δύο μελέτες συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας πληροφοριακών δεδομένων σχετικών με την προβολή θαλάσσιων πάρκων & λοιπών προστατευόμενων περιοχών, και με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε σχέση με φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ως υπεργολάβος της εταιρείας Euricon ΕΠΕ.
31 Οκτωβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία τριών προτάσεων έργων στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, σχετικά με την εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή αγορά.
26-28 Οκτωβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει σε workshop με αντικείμενο τους χάρτες τρωτότητας και την διαχείριση υδάτων που διοργανώνεται στην Λάρνακα της Κύπρου στα πλαίσια του έργου "WATER-MAP". Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Archimed.
20-22 Οκτωβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει στην έκθεση Digital Technology Expo Greece 2006 στην Αθήνα, συζητώντας συνεργασίες για τον Ortelio, ένα σύστημα τοπικά στοχευμένης διαφήμισης στο internet.
27-28 Σεπτεμβρίου 2006: Η Tero παρευρίσκεται στην έκθεση AD:TECH London, αναζητώντας συνεργασίες για τον Ortelio, μια υπηρεσία τοπικά στοχευμένης διαφήμισης στο internet.
20-23 Σεπτεμβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει σε workshop με τίτλο Web Portal-based Solutions for Tourism and other business areas, το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του συνεδρίου GI-Science 2006 στο Muenster της Γερμανίας. Η Tero παρουσιάζει το επιχειρηματικό σχέδιο online GIS υπηρεσίας που αναπτύχθηκε στο έργο "GEOgraphical Community Operation for MaP-Based Advanced Services for SMEs" (GEOCOMPASS), όπως αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα eTEN της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Tero συμμετέχει στο έργο σαν υπεργολάβος της SALFO ΑΕ.
14-16 Σεπτεμβρίου 2006: Η Tero συμμετέχει σε workshop με τίτλο "Διακυβέρνηση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων" το οποίο πραγματοποιείται στη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών στην Στοκχόλμη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα, με τίτλο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (GEM-CON-BIO). Η Tero συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος σε δράσεις διαχείρισης του έργου, καθώς και σε ερευνητικές δράσεις.
28 Αυγούστου 2006: Η Tero παραδίδει τη σύνθεση των επιμέρους εμπειρογνωμοσυνών που πραγματοποιήθηκαν για τους τομείς Μεταφορών, Τουρισμού, Χωρικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (ΙΤ) στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας & Χαλκιδικής στα πλαίσια του έργου TECNOMAN PERSPECTIVES, INTERREG IIIB - CADSES.
7 Ιουλίου 2006: Η Tero λαμβάνει έγκριση από το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ ΝΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας δημιουργίας, διανομής, και εκμετάλλευσης περιεχομένου στο internet, σε συνεργασία με το Data Engineering Laboratory του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονικης.
28-29 Ιουνίου 2006: Το 7th International Venture Capital Forum με αντικείμενο την χρηματοδότηση επιχειρήσεων της νοτιοανατολικής Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στης νέες τεχνολογίες διοργανώνεται στην Αθήνα. Η Tero συμμετέχει παρουσιάζοντας τον Ortelio.
21 Ιουνίου 2006: Το 2nd Annual Forum on Entrepreneurship διοργανώνεται από την εταιρεία Hasso Platner Ventures και έχει σαν αντικείμενο την ενίσχυση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στης νέες τεχνολογίες στην Γερμανία. Η Tero συμμετέχει παρουσιάζοντας τον Ortelio, και αναζητώντας στρατηγικές συνεργασίες.
19-23 Ιουνίου 2006: Το Euro-Southeast Asia 2006 Cooperation Forum με αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (EUSEA2006) διοργανώνεται στη Σιγκαπούρη κατά τη διάρκεια της έκθεσης imbX. Η Tero συμμετέχει στο Forum παρουσιάζοντας τον Ortelio, και αναζητώντας συνεργασίες στην αγορά της Ασίας.
30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2006: Η Green Week οργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών φορέων από όλη την Ευρώπη στον περιβαλλοντικό χώρο. Η φετινή εβδομάδα έχει σαν κύριο θέμα της την βιοποικιλότητα. Η Tero συμμετέχει στα πλαίσια του έργου GEM-CON-BIO, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (stand No18).
1 Ιουνίου 2006: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στο πρόγραμμα Asia Pro Eco, σχετικά με την αδρανοποίηση λυματολάσπης με χρήση τέφρας.
19 Μαΐου 2006: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στο πρόγραμμα eTEN, σχετικά με την επιχειρηματική εκμετάλλευση συστήματος στοχευμένης διαφήμισης στο internet.
27 - 29 Απριλίου 2006: Η Tero συμμετέχει στην International Conference on Environmental Management and Innovation και την EMAS Conference 2006 on Education and Training στην Βιέννη, κάτω από την οργάνωση της Αυστριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9 - 15 Μαρτίου 2006: Η Tero παρουσιάζει τον Ortelio στο IRC Future Match 2006 της CEBIT, διερευνώντας στρατηγικές συνεργασίες.
10 Φεβρουαρίου 2006: Η Tero συμμετέχει στην υποβολή προτάσεων έργων στα πλαίσια του Πόλου Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τεχνολογία τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο internet και με διαδικτυακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας στην βιομηχανία γάλακτος.
12 Δεκεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ, σχετικά με τη δημιουργία Πόλου Καινοτομίας στην Περιφέρεια. Η Tero παρουσιάζει σύστημα τοπικά στοχευόμενου περιεχομένου στο internet.
18-20 Νοεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην dte COMDEX Greece 2005 στην Αθήνα, συζητώντας συνεργασίες για τον Ortelio, μια νέα υπηρεσία τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο internet.
14 Νοεμβρίου 2005: Η Tero υποβάλλει πρόταση έργου στο πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ ΝΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας δημιουργίας, διανομής, και εκμετάλλευσης περιεχομένου στο internet.
7-9 Νοεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στο European Venture Market στη Βιέννη, παρουσιάζοντας τεχνολογία τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο internet.
7 Οκτωβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2005, σχετική με την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των τροφίμων.
6-9 Οκτωβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην Infosystem 2005 μέσω της θερμοκοιτίδας i4G.
30 Σεπτεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου του προγράμματος INTERREG A, σχετική με την ανάπτυξη υποδομών τηλεϊατρικής και συστήματος διαχείρισης τους μέσω διαδικτύου στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Τουρκίας.
30 Σεπτεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου του προγράμματος INTERREG MEDOCC, σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή της Μεσογείου.
30 Σεπτεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε προτάσεις έργων του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, σχετικές με την επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης υδάτων, και ισότητας των φύλων.
28-29 Σεπτεμβρίου 2005: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο και έκθεση AD:TECH05 London, προωθώντας τεχνολογία τοπικά στοχευμένης διαφήμισης στο internet.
15 Σεπτεμβρίου 2005: Η Tero ολοκληρώνει και παραδίδει σχέδια δράσης τεχνολογικών κλινικών για επτά καινοτόμες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την εταιρία Ευρωσύμβουλοι AE.
29 Ιουλίου 2005: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων έργων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III B Archimed, σχετικά με τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την βιώσιμη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές, και την διάδοση τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
14 Ιουλίου 2005: Η Tero ολοκληρώνει και παραδίδει επιχειρηματικό σχέδιο για την υιοθέτηση τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας σε προϊόντα τηλεφωνίας για κωφούς και βαρήκοους, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7 Ιουλίου 2005: Η Tero ολοκληρώνει και παραδίδει επιχειρηματικό σχέδιο για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα σε συνεργασία με την εταιρία Ευρωσύμβουλοι AE.
30 Ιουνίου 2005: Η Tero ανέπτυξε και παραδίδει στην εταιρία διαχείρισης της θερμοκοιτίδας i4G εξειδικευμένα μέρη πλατφόρμας αμφίδρομης τηλεόρασης, σε σχέση με την πρόσβαση στο internet. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε για λειτουργικό σύστημα Linux, με τη χρήση Apache web server, MySQL, και PhP τεχνολογιών.
27 Μαΐου 2005: Παρουσία της Tero σε εκδήλωση γνωριμίας του IMESE - Institute of Management and Entrepreneurship of Southeastern Europe, με θέμα τη διαφήμιση, τα ΜΜΕ και την επαγγελματική εκπαίδευση.
13 Απριλίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου (STREP) που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος Citizens and Governance, με τίτλο "Governance and Ecosystems Management for the Conservation of Biodiversity". Η Tero θα συμμετάσχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
31 Μαρτίου 2004: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων έργων ηλεκτρονικής κυβέρνησης στα πλαίσια της προκήρυξης 114 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων.
22 Μαρτίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου (Integrated Project) που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος IST από το Fraunhofer Institut fuer Graphische Datenverarbeitung, με τίτλο "European Network on Knowledge-based Interaction between Individuals and Organizations" (WeKnowIt). Η Tero θα αναλύσει τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του έργου, θα συμμετάσχει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου, και θα συμμετάσχει σε ενέργειες επίδειξης και διάδοσης.
18 Μαρτίου 2005: Σε συνεργασία με την εταιρία ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής ΑΕ, η Tero ανέπτυξε και παρέδωσε εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος. Το κατάστημα περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς καταλόγους, ηλεκτρονικές παραγγελίες, καθώς και εφαρμογή διαχείρισης.
11 Φεβρουαρίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO DA VINCI σχετική με την επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα ποιότητας τροφίμων. Η Tero θα καταρτίσει το επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου και θα συμμετάσχει σε ενέργειες διάδοσης.
8 Φεβρουαρίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος Food Quality and Safety με θέμα την παραγωγή μελιού χωρίς χημικά κατάλοιπα. Η Tero θα αναλύσει τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του έργου, θα καταρτίσει το επιχειρηματικό σχέδιο, και θα συμμετάσχει στην on-line διάδοση των αποτελεσμάτων.
14 Ιανουαρίου 2005: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III B CADSES, με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων.
30 Νοεμβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου που υποβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον, με αντικείμενο την οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αγροτικές δραστηριότητες.
26 Νοεμβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προκηρύξεων πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων πληροφορικής.
19 Νοεμβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου του προγράμματος Interreg IIIC σχετική με τη δικτύωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε θέματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης
29 Οκτωβρίου 2004: Η Tero ολοκληρώνει και παραδίδει μελέτη επιχειρηματικής αξιοποίησης αλληλεπιδραστικής τεχνολογίας προβολής έργων αρχαίου πολιτισμού για εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.
11 Οκτωβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει σε πρόταση έργου του προγράμματος EQUAL σχετική με την κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού σε φθίνουσες οικονομικά περιοχές.
1 Οκτωβρίου 2004: Η Tero ξεκινά την υλοποίηση έργου σχετικού με τεχνολογία στοχευόμενης και κοινωνικά αποδεκτής διαφήμισης μέσω του internet, χρηματοδοτούμενου εν μέρει από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
1 Οκτωβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει σε προτάσεις έργων του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, σχετικές με την επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα ποιότητας τροφίμων, αγροτικής ανάπτυξης, και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
30 Σεπτεμβρίου 2004: Η Tero ολοκληρώνει την ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης.
29 Σεπτεμβρίου 2004: Η Tero ολοκληρώνει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, και βελτιστοποίηση εταιρικού web site ελληνικής εξαγωγικής εταιρίας.
22 Σεπτεμβρίου 2004: Η Tero συμμετέχει σε προτάσεις έργων του IST Call 3 σχετικές με την επικοινωνιακή κάλυψη και προώθηση αποτελεσμάτων και πληροφοριών του προγράμματος IST. Η Tero ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο τομέα και αναζητεί περαιτέρω συνεργασίες.
1 Σεπτεμβρίου 2004: Καθώς το τέλος του καλοκαιριού πλησιάζει, το Copenhagen Consensus δίνει έναυσμα για σκέψη και συζήτηση.
16 Ιουλίου 2004: Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της Tero στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων i4G.
20 Μαρτίου 2004: Παρουσίαση εργασίας με τίτλο "An Integrated System for Water Resources Monitoring, Economic Evaluation and Management", International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Θεσσαλονίκη, 18-20 March 2004. Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση και την εργασία στον υπολογιστή σας σε μορφή .pdf.
3 Νοεμβρίου 2003: Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων για περιβαλλοντικές επενδύσεις ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αφορούν εξοπλισμό, οχήματα, περιβαλλοντικές μελέτες, κλπ. Υπάρχουν σημαντικές και διάφορες δυνατότητες ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας.
29 Ιουλίου 2003: Δημοσίευση προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για το σχεδιασμό συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» στο πλαίσιο της Δράσης 7.3.6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. Η Tero Consulting συμμετέχει σε ομάδα προετοιμασίας μεθοδολογίας για την σχετική προκήρυξη και αναζητά συνεργασίες.
22 Ιουλίου 2003: Ανανέωση του δικτυακού τόπου.
30 Ιουνίου 2003. Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά χρηματοδοτήσεις έργων περιβάλλοντος. Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης σε θέματα διαχείρισης υδάτων.
28 Φεβρουαρίου 2003: Ο δικτυακός τόπος της Tero είναι έτοιμος.
6 Φεβρουαρίου 2003: Παρουσίαση της Tero σε συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο "Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης των υδατικών πόρων και εφαρμογή της αρχής ο-ρυπαίνων-πληρώνει". Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση στον υπολογιστή σας σε μορφή .ppt.
30 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2003: Η Tero συμμετείχε στη διεθνή έκθεση Heleco '03 στην Αθήνα, εκπροσωπώντας την εταιρία WATERMAN στο HIRC Brokerage Event.