Νέα

Οκτώβριος 2016: Η Tero συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου CIVITAS στην Gdynia της Πολωνίας. Το συνέδριο συγκεντρώνει εκατοντάδες μέλη και συνεργάτες του CIVITAS από όλη την Ευρώπη, που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις πόλεις τους.
Σεπτέμβριος 2016: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο δικτύωσης ICT Proposers Day, στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρώπη.
Αύγουστος 2016: Η Tero υποστηρίζει την οργάνωση τεσσάρων διαγωνισμών πληθοπορισμού (crowdsourcing) σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης στα πλαίσια του έργου CIPTEC. Ο στόχος αυτών των διαγωνισμών είναι να συλλέξουν και να αναδείξουν καινοτόμες ιδέες με εφαρμογή στις δημόσιες συγκοινωνίες. Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς υπάρχουν εδώ.
Φεβουράριος 2016: Η Tero αναπτύσσει μια πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing) η οποία υποστηρίζει την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί στο έργο CIPTEC για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών σε σχέση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
20 Οκτωβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στο συνέδριο δικτύωσης ICT Proposers Day στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρώπη.
28 Σεπτεμβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην έκθεση Digital Heritage 2015 στην Γρανάδα της Ισπανίας, όπου παρουσιάζει την υπηρεσία ψηφιακής αρχειοθέτησης και αναζήτησης Webternity σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακά αρχεία.
8 Σεπτεμβρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης αγροτικών υπολλειμάτων στην κοινωνική και οικονομική δομή των Περιφερειών της Ευρώπης.
23 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την υλοποίηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
21 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με νέες μορφές διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη από τοπικές κοινωνίες.
14 Απριλίου 2015: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας από τοπικές κοινωνίες και τοπικούς φορείς.
2 Φεβρουαρίου 2015: Η Tero συμμετέχει στο Horizon 2020 Transport Research Information Day στις Βρυξέλλες.
27 Ιανουαρίου 2015: Η Tero γίνεται μέλος του European Citizen Science Association.
9-10 Οκτωβρίου 2014: Η Tero συμμετέχει στο ICT Proposers Day στη Φλωρεντία, που έχει σκοπό την προώθηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, με έμφαση στο Πρόγραμμα Εργασίας του Horizon 2020 για το 2015.
28 Αυγούστου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την αύξηση της χρήσης των μέσων δημόσιας μεταφοράς στις Ευρωπαϊκές πόλεις.
8 Απριλίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με μια κριτική αξιολόγηση ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας.
27 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με τις επιλογές των επιβατών στη χρήση μέσων μεταφοράς.
18 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές και με την ελάττωση της αστικής κυκλοφοριακής συμφόρησης.
12 Μαρτίου 2014: Η Tero συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια του Horizon 2020 σχετικά με την πιστοποίηση προϊόντων ελαιόλαδου και με την παροχή δημόσιων αγαθών από τη γεωργία.
περισσότερα ...