Έργα

Με χρηματοδότηση από τη θεματική περιοχή Αστική Κινητικότητα και Ανάπτυξη του προγράμματος Ορίζοντας 2020, το έργο CIPTEC στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη με την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, καθώς και με την αξιοποίηση νέων ιδεών που θα προέλθουν από τους ίδιους τους επιβάτες. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg MED, το έργο Castwater μελετά τρόπους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου με έμφαση στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης υδάτινων πόρων. Η Tero συμμετέχει στη μελέτη ανάλυσης καλών πρακτικών διαχείρισης υδάτων από ΜΜΕ, σαν υπεργολάβος του κέντρου καινοτομίας Las Naves στη Βαλένθια.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Europe, το έργο Innogrow μελετά Περιφερειακές πολιτικές υποστήριξης της καινοτομίας σε αγροτικές ΜΜΕ, και παρέχει υποστήριξη σε αγροτικές ΜΜΕ για να καινοτομήσουν. Η Tero συμμετέχει στη μελέτη επιπτώσεων νέων καινοτόμων τεχνολογιών σε αγροτικές ΜΜΕ, σαν υπεργολάβος του Πανεπιστημίου του Newcastle upon Tyne.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Europe, το έργο Symbi προωθεί τη βιομηχανική συμβίωση για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Η Tero υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου σαν υπεργολάβος της Περιφέρειας της Malopolska στην Πολωνία.
περισσότερα ...