Περιβάλλον

Η Tero εστιάζεται σε τεχνολογίες που έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και συντελούν στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι τομείς δραστηριότητας είναι οι εξής:

Η Tero στηρίζει και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Naturalliance, της πύλης που έχει ως στόχο να παράσχει τις γνώσεις που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, στη δική τους γλώσσα, για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας προς όφελος όλων όσων χρησιμοποιούν την ύπαιθρο για δουλειά ή αναψυχή.

Μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.